In de nieuwe versie van Lexor hebben we een extra scherm toegevoegd, namelijk het ‘Timesheet’-scherm. Nu kan je activiteiten groeperen in een timesheet en die aan een bepaald project toevoegen. Dat maakt het goedkeuren en verwerken van activiteiten nu een stuk efficiënter en overzichtelijker voor de gebruiker. U kan ook meteen interactief activiteiten aanpassen in het nieuwe scherm.

Timesheets kunnen aangemaakt worden in het ‘Timesheet Input’-scherm.

 

Het timesheetvenster bestaat uit 3 delen. In het bovenste deel vindt u de opsomming van alle 'timesheets' die u op de gekozen dag al hebt samengesteld. Daaronder vindt u het deel ‘activities, waar alle activiteiten opgesomd worden die doorheen de dag al automatisch geregistreerd zijn door Lexor. Aan de rechterkant vindt u ten slotte een kalenderweergave die u een visuele weergave geeft van de huidige dag. Dit laat u toe om eventuele manco’s nog aan te vullen. Boven het ‘Urenstaten’-venster vindt u nog een handig weekoverzicht. Hier kan u ook snel zien op welke dag er nog tijdsregistraties ontbreken.Klik hier om terug te keren naar het overzicht