Het endpoint 3cx/GetPartners laat u toe om op basis van één of meerdere telefoonnummers de gekende contactpersonen binnen Lexor op te vragen.


Volgende parameters worden ondersteund:

 • phoneNumbers: een nummer waarmee een opzoeking gedaan moet worden. Je kan deze parameter meerdere keren toevoegen om verschillende nummers tegelijk te bevragen.
 • includeDetails (true of false): naast de naam kan je ook nog de adressen of het beroep van de contactpersonen meekrijgen (indien ingevuld in Lexor)


Voorbeeld in cURL:

curl --location --request GET 'https://integration.lexor.be/api/3cx/GetPartners?phoneNumbers=0001&phoneNumbers=09231456&includeDetails=true --header 'Authorization: Basic <encoded tenantID and API key>' 

JSON response voorbeeld:

"result": [ 
    { 
      "id": 3, 
      "firstName": "Al", 
      "name": "Pacino", 
      "typeId": 3, 
      "isActive": true, 
      "phoneNumbers": [ 
        { 
          "number": "123456789" 
        }, 
        { 
          "number": "0412456789" 
        } 
      ], 
      "emailAddresses": [ 
        { 
          "value": support@lexor.be 
        } 
      ], 
      "addresses": [ 
        { 
          "address": "Twaalfapostelenstraat 20, 9051 Gent", 
          "countryCode": "be" 
        } 
      ], 
      "professions": [ 
        { 
          "value": "integration engineer" 
        } 
      ], 
      "modifiedOn": "2021-04-07T14:46:12.1600347+00:00" 
    }
]