Als we dan even verder inzoomen op het ‘Activiteiten’-gedeelte. Dan ziet u een opsomming van alle automatisch geregistreerde activiteiten. U kan ook een onderverdeling maken in ‘Focused’, ‘Other’ en ‘All’. Vindt u bijvoorbeeld dat telefoongesprekken korter dan 5 minuten niet prioritair zijn voor u dan kan u ervoor kiezen om deze korte activiteiten niet langer in uw ‘Focused’ box te laten verschijnen. Dan zullen deze activiteiten in ‘Other’ verschijnen. Wenst u hiernaast nog een filter toe te passen op medewerker, project of categorie. Dan kan dat door op de trechter te klikken naast de ‘Add to timesheet(s)-knop

 

Het volstaat om de activiteiten te selecteren bij het maken van een timesheet, ze worden dan mee opgenomen in het project van die timesheet.

2.1 Individueel aanpassen


Enerzijds kan u 1 voor 1 alle openstaande activiteiten toewijzen met behulp van individueel aanpassen (1). Dit houdt in dat u op het lege kader klikt en u een project kan intikken. Ook ‘Categoriy’, ‘Time’ en ‘Description’ kunnen aangepast worden met behulp van individueel aanpassen.

 

2.2 Gegroepeerd aanpassen

 

Anderzijds kan u ook kiezen om meerdere activiteiten tegelijk aan 1 dossier te hangen. Dat kan met behulp van de ‘vinkjes’ (2). Als u de gewenste activiteiten geselecteerd hebt kan u bovenaan klikken op ‘Add to timesheet(s)’ (3).


Klik hier om terug te keren naar het overzicht.