Lexor detecteert automatisch of een e-mail deel uitmaakte van een e-mailconversatie.  Het klassieke voorbeeld hier is dat u een mail stuurt naar een bestemmeling en dat deze na een paar uur een reply stuurt.  U stuurt na een paar uur opnieuw een antwoord op deze e-mail.


Het volstaat binnen Lexor om hier één van de desbetreffende mails in het activityvenster aan te klikken waarna Lexor automatisch alle "gekoppelde" mails zal ophalen.


U krijgt dan volgend scherm:U krijgt hier verschillende opties:


- Delete selected: hierdoor verwijderd u ineens alle gekoppelde activiteiten

- Edit selected: hierdoor kan u de gekoppelde activiteiten ineens verwerken met dezelfde omschrijving.

- Approve selected: hier kan u de geselecteerde activiteiten, die u al dan niet had aangepast ineens goedkeuren.


De meest voorkomende actie zal hier dus zijn "edit selected" als u hierop klikt krijgt u volgend scherm:U kan hier een dossier koppelen, de categorie ingeven alsook de omschrijving van de gezamelijke activiteit ingeven.  Daarna klikt u op save en approve selected om alles op te slaan.